Студенти се борят в името на деца с увреждания. Студенти от УНСС ще представят реален проект пред реални спонсори

Студенти от специалност „Икономика на социално-културната сфера” при УНСС ще представят проекта си „За равен старт” на 10.05.2011г. пред потенциални спонсори в сградата на УНСС.

Leave a Reply