Sustainability Consultants организира отворено обучение, целящо да подпомогне компаниите при повишаване на тяхната бизнес устойчивост

„Как да създадем ефективна стратегия за Корпоративна Социална Отговорност” е практическо обучение, насочено към иновативни мениджъри и предприемачи. Sustainability Consultants организара отворено обучение „Как да създадем ефективна стратегия за Корпоративна Социална Отговорност” на 12ти Май, 2011г. Този еднодневен курс дава на участниците знания за използването и прилагането на основните КСО концепции при постигане на висока степен на устойчиво бизнес развитие.

Leave a Reply