СВЕТОВНА КОМИСИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ПОЛИЦЕЙСКАТА И ВОЕННА ИНТЕРВЕНЦИЯ

На 19 март (събота), от 11.00 до 13.00 часа, зала „Топаз” на хотел Дедеман София Принцес, ще се проведе партньорска среща и заседание по повод обсъждането на Специално споразумение за функционирането на СВЕТОВНА КОМИСИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ПОЛИЦЕЙСКАТА И ВОЕННА ИНТЕРВЕНЦИЯ.

Leave a Reply