Създаден е Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика

Основната цел на Обществения Съвет ще бъде да осигурява синергия между социалните партньори, различните държавни органи и медиите за ограничаване и превенция на неформалната икономика, както и да дава препоръки за подобряване на изпълнението на проектните дейности при необходимост.

Leave a Reply