Танц в огъня. Докато иконите гледат

Мистичният ритуал с танцуването върху жарава трудно може да се обясни на някой, който не го е виждал.

Leave a Reply