Телеком Бизнес Солюшънс ЕООД оборудва новия офис на Атлантическия клуб в България с последно поколение телекомуникационна система

Атлантическият клуб ще посрещне своята 20 - годишнина с нов офис, оборудван с последно поколение телекомуникационна система.

Leave a Reply