Тренинг-семинар "Един успешен делови ден" ще се проведе на 23 март в София

Да спечелим с добри протоколни стратегии и умения в бизнеса.

Leave a Reply