Тренинг-семинар на тема: "Психология на ръководството и подчинението", с лектор Василий Скворцов, се провежда на 7 и 8 ноември

Една от целите на тренинга е да запознае участниците с психологическите основи на управлението, да усъвършенства психологически навиците за управление.

Leave a Reply