Трети семинар на Клуба на икономическите журналисти, 17 май 2011 г.

Обучението е насочено към бизнес и икономически журналисти и студенти по журналистика, последна година, с интереси в областта на икономиката.

Leave a Reply