Творчески методи в преподаването на чужди езици

Караоке, училищна телевизия, театър и рисуване на комикси са само някои от практиките за насърчаване на интереса на учениците към чуждите езици

Leave a Reply