Търговците на течни горива могат да тестват е-услуга за подаване на ежедневни отчети на www.nap.bg

На интернет страницата на НАП - www.nap.bg е публикувана тестова версия на новата е-услуга за подаване на данни от дневните отчети на обектите за продажба на течни горива.

Leave a Reply