Училища за езиково обучение Интелект внедри CRM система SugarCRM

След внедряването на системата SugarCRM се отчете на първо място един обстоен и реален мониторинг на потока клиенти. Наблюдават се тенденции за повишаване ефективността на работа на служителите в Училища Интелект и Агенция за преводи Интелект.

Leave a Reply