Успешен бизнес чрез социалните мрежи

В събота, 17.09.2011 г. се проведе петият по ред практически семинар за успешен бизнес чрез социалните мрежи. Какви са работещите практики, правилните начини и активните публики, и как да ги използваме - това беше основната тема, представена през призмата на Facebook и Google Plus като конкуренти.

Leave a Reply

Успешен бизнес чрез социалните мрежи

В събота, 17.09.2011 г. се проведе петият по ред практически семинар за успешен бизнес чрез социалните мрежи. Какви са работещите практики, правилните начини и активните публики, и как да ги използваме - това беше основната тема, представена през призмата на Facebook и Google Plus като конкуренти.

Leave a Reply