Успешни български мениджъри мотивираха студентите да търсят професионално развитие в България

Третото издание на студентския форум MySuccess.bg in Education – Аз мога повече! запозна бъдещите специалисти с мениджъри в големи компании, които са успели да се реализират в родината

Leave a Reply