Успешно приключил европейски проект

Успешно приключил европейски проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 „Инвестира във вашето бъдеще” повиши квалификацията на 89 служители на Балгериън Трак Сървис, а 110 подобриха личностните си умения

Leave a Reply