Устойчиво развитие и интермодални превози са новостите в логистиката

Новите тенденции в автомобилната логистика, на които групата GEFCO залага в международен мащаб, бяха представени от Жил Кудия, Директор «Маркетинг и продажби» за Източна Европа, Русия и Централна Азия на бизнес конференция в София вчера. Събитието откри министърът по управлението на средствата от ЕС Томислав Дончев.

Leave a Reply