Вестник "Капитал" и Фондация "Лале" организират форум "Корпоративна социална отговорност 2009" на 17 ноември

Как да изберете най-подходящата социална кауза за своя бизнес? Как да разпределите бюджета си ефективно? Как да разкажете на медиите за своите идеи? Отговорите на тези въпроси са залегнали в презентациите на участващите лектори.

Leave a Reply