Visa Европа инвестира по 100 милиона евро на година в обединението на електронните разплащания и технологиите

София, 03.05.2011 г. - Visa Европа обяви пред своите банки членове планове, според които ще инвестира по 100 милиона евро на година. С тези инвестиции компанията иска да обедини картовите разплащания с мобилните технологии и електронната търговия, и по този начин да продължи своето развитие.

Leave a Reply