Visa Европа представя пред медиите на 11 март своята първа кампания в партньорство с FIFA

Visa Европа стартира своята първа кампания в партньорство с FIFA (Световната футболна Федерация).

Leave a Reply