Висшият експертен екологичен съвет към МОСВ – монопол на зелените

Освен участие във ВЕЕС към МОСВ зелените организации са представени в Съвета по биоразнообразие от Катерина Раковска - WWF, в Обществения съвет за надзор над строителството на автомагистрала Струма от Петко Ковачев от Институт за зелена политика, в Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт“ , в Комитета за наблюдение на „Програма за развитие на селските райони“ и във всички други публични национални институции.

Leave a Reply