Внедряването на енергоефективни решения е необходимост, коментар от Елица Нанева, Пестим енергия ООД

Все повече специалисти се ориентират към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като евтин и природосъобразен начин за производството на енергия.

Leave a Reply