ВТОРА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА се провежда на 3 юни

Конференцията има за цел да срещне представители на заинтересованите страни в областта на енергийния мениджмънт.

Leave a Reply