Втори Бизнес Форум Biz2Bizi, 23.02.2012 г.

Целта на събитието е да насърчи иновативното и креативно бизнес мислене, да създаде благоприятна среда за споделяне на успешни бизнес модели, опит и добри практики.

Leave a Reply