За първи път в България австрийци и немци правят дълбоко сканиране на археологически обект

Сканирането на обекта включва четири метода, резултатите от които се обработват и сумират на специална компютърна система, за да дадат триизмерно изображение на съдържанието на археологическия обект до 25 метра дълбочина.

Leave a Reply