За първи път в България бяха раздадени наградите за вътрешни комуникации Grapevine Awards

За първи път в България бяха раздадени наградите за вътрешни комуникации Grapevine Awards.

Leave a Reply