За седма поредна година УниКредит Булбанк е най-добра банка-попечител в България

• Банката е отличена във всички рейтингови категории в областта на попечителските услуги в последното изследване на специализираното списание Global Custodian

Leave a Reply