Забавянето на авансовите плащания по европроекти в общините намалява възможността за тяхното реализиране

Управлението на европроекти и проблемите възникващи със забявяне на авансовите плащания по някои от програмите на ЕС бе тема на дискусията част от семинара „Европейски Проекти – Програма за развитие на селските райони (ПРСР)”, организиран от Фондация „Еврорегиони” със съдействието на евродепутата Евгени Кирилов в община Ихтиман.

Leave a Reply