Зам.-министър Кичев на сесия на Асамблеята на Международната морска организация

Дневният ред на сесията включва 25 точки. Сред темите, които ще се дискутират са: стратегия и политика на Организацията; доклади и препоръки на комитетите на Организацията; обсъждане на доклада от проведената тази година Международна конференция за безопасно и екологично-съобразно рециклиране на кораби и други.

Leave a Reply