10 ФАКТОРА ЗА КОНТРОЛ НА ДИГИТАЛНАТА ВИ РЕПУТАЦИЯ

сп. Твоят бизнес | 15.10.2011

Ана Динкова, консултант по ПР, онлайн комуникации и дигитално присъствие trinitix.net

Неизбежно и неусетно дигиталните технологии станаха част от работното ни ежедневие и заеха ключова позиция в сферата на комуникациите. Кои са факторите, от които зависи подобряване разпознаваемостта на марката ни, комуникацията с клиентите и управлението на фирмената репутация в Интернет:

Социалните мрежи

Та са новата директна форма на комуникация, която позволява непосредствен контакт с настоящи и потенциални клиенти. Профилите в социални мрежи ви дават директен достъп до клиента, неговите желания и очаквания от продукта, марката или предлаганата услуга. Те са барометър за нагласите и вкусовете и вече не служат само за споделяне на авторско съдържание, контакти или всякаква друга лична информация. Участието в мрежи създава общности, а общностите генерират постоянство и доверие. Засега в България най-често корпоративното присъствие е фокусирано във Facebook. Все повече компании обаче виждат необходимостта и ползите от разширяване на общността към Twitter, Linkedln, Foursquare, Youtube и всички канали, по които е възможен достъп до тяхното съдържание. Интегрираното присъствие носи усещане за стабилност, визия за бъдещето и авторитет.

Онлайн общности

Новият начини за обединяване на клиенти и последователи от различни социални, културни и дори географски корени, които споделят общ интерес. Силата и влиянието на тези общности често се подценява, а именно там се зараждат ядрата на лоялност и те лесно се превръщат в инкубатор на посланици на марките във Виртуалното пространство и отвъд. През последните няколко години България бележи видимо израстване във влиянието и авторитета на онлайн общностите и все по-силното им влияние, както на общностно ниво, така и индивидуално – в лицето на влиятелни посланици на марките – независими наблюдатели, блогъри и професионалисти. Персонализирани агрегатори на информация Най-удобният и ефективен начин да разберем кой, къде и какво говори за нас, марката или продукта ни. Качественият мониторинг на онлайн средата около фирмата и конкуренцията, е в центъра на усилието по успешното управление на репутацията, както в Интернет, така и в реалното простраство. Търсете персонализирана услуга, направена според специфичните ви нужди. Събитията около дигиталния ви бранд се случват в реално време и често пъти от незабавната реакция зависи дългосрочната му репутация, навлизането в криза и дори оцеляване. Правилото тук е "Слушай, анализирай, реагирай…

Дигитализиране на марки и послания

Рекламата и традиционния PR отдавна не са достатъчни. Интегрираното присъствие онлайн е визитната картичка на бранда. Все по-често, това е първата линия на контакт между марка и клиент. Всяка марка има изграден виртуален образ и в много случаи той не е това, което бихме искали да видим в огледалото. Ако клиентите не могат да открият продукт или компания онлайн, не могат да получат бърз, лесен и безплатен достъп до информация, те просто попадат при конкурента, който им предлага достъп до съдържание. Дигитализацията на марките надхвърли мащаба на интернет страниците и се пренесе в социаланите мрежи, мобилните устройства, добавената реалност, игровите конзоли, телевизионните платформи и цели виртуални светове, като Second Life. Традиционните рекламни и комуникационни кампании са обречени без малко или повече виртуалност и интерактивност. Новите марки не говорят НА потребителя, а СЪС него.

Управление на онлайн репутация

Това е механизмът за управление на всички изброени фактори дотук и е най-правилният начин, по който може да се следи големият поток от информация от различни източници: социални мрежи, форуми, блогове и медии. Използва се възможността за моментална обратна връзка, инициирането и поддържането на активен диалог. Все повече компании виждат смисъла и ползите от интегрираната услуга по управление на репутацията им и това прави комуникацията е клиентите по-лесна, по-прозрачна и много по-ефективна.

Интегрирани онлайн комуникационни кампании

До скоро бяхме свикнали да разделяме рекламата, маркетинга и PR-a. Взаимовръзките между тези три звена са вече толкова преплетени, че без прилагането на единна и интегрирана стратегия за дигитално публично присъствие ефектът ще е незначителен. Сливането на виртуалната и реалната комуникационна среда е начинът да се достигне до сърцето на клиента. Новите комуникационни инструменти дават възможност за участие и съпреживяване на посланията на марките. Интерактивността е забавление и ангажираност, участие и споделяне на създадените преживявания и създаденото съдържание.

Корпоративни стратегии и поведение в онлайн среда

Корпоративна стратегия за онлайн комуникация и присъствие често звучи като оксиморон, защото за голяма част от представителите на бизнеса е достатъчно да имат някаква интернет страница и фен група във Facebook. Планирането и изпълнението на интегрирано онлайн присъствие е много повече от PR план. Подпомогнато от последните технологии и избора от множество платформи за комуникация: корпоративен сайт и блог, профили в социални мрежи, приложения за мобилни устройства, вирусни кампании, планирането добива ново измерение и дава възможност за много по-ефективно управление на динамичната среда. Репутацията ни се следи не само навън, но и вътре в компанията, затова не трябва да се подценява и вътрешното ниво на планиране и управление, подпомогнато от съответните инструменти за отчетност и контрол.

Оптимизация на онлайн съдържание и писане за уеб

Вече всички говорят за SEO. Оптимизацията на съдържанието за търсачки и агрегатори на информация бързо израстна в ключов фактор за успешно и видимо онлайн присъствие. Когато търсим в интернет не е задължително да намерим най-лесно, най-добрите продукти или услуги. Сега най-често намираме първо най-добре написаното съдържание за определен продукт или услуга – съдържание, създадено нарочно от опитни специалисти. Успешното оптимизиране изисква постоянни и целенасочени усилия и специфичен начин на представяне на информация за уеб. Веднъж стартиран, процесът на оптимизация е лесен и достъпен за управление и контрол.

Корпоративен блогинг

Основната полза от корпоративния блог е директното изграждане на връзка с клиентите. Влогът е онлайн инструмента, който най-лесно позволява създаване на собствена медиа и същевременно създаването и изграждането на лоялна общност. Това е един от най-преките и бързи начини за предоставяне на фирмена информация и същевременно получаване на обратна Връзка с мнения, коментари и защо не критика. Корпоративните блогове постоянно растат, но към момента доста плахо. Често пъти се допуска грешката блогът да се използва като сайт – суха и основна информация, тромава и бавна комуникация и ограничена възможност за коментари, а това е стратегически проблем. Ако мислите, че не сте готови да имате собствен корпоративен блог, по-добре изобщо не създавайте тази иначе толкова удобна в ежедневната работа платформа за комуникация.

Buzz маркетинг и генериране на позитивен шум

Никъде другаде освен онлайн не може да се генерира толкова бързо, лесно и икономично шум около марка, услуга и всичко останало, което съпътства фирмената идентичност. Това е начин за събуждане на интереса посредством забавни и често пъти много иновативни кампании, които мълниеносно обхващат виртуалното пространство и пренасят много бързо вашето послание. Добре изпълнените вирусни кампании оставят дълготрайни следи, а често пъти минималната инвестиция си струва добре отплатения риск.
Моят съвет към всеки представител на определена марка или продукт, който иска да използва възможностите на новите технологии и комуникационни канали, е да обмисли добре стратегията си и да се консултира със специалист по дигитални комуникации и управление на онлайн репутация
За много компании е лесно и изгодно да поверят управлението на онлайн репутацията си на квалифициран консултант, други биха предпочели пряко да управляват диалога с клиентите си. Във всички случаи интегрираното онлайн присъствие има нужда от синхрон и добро know-how, което не е по силите на всеки. Самоцелното създаване и управление на комуникационни платформи не само не е достатъчно, а крие сериозен и неоправдан риск от изгубване на контрола върху виртуалния диалог, което бързо води до кризи. Затова е от голямо значение правилното планиране, координиране и изпълнение на единна корпоративна стратегия за онлайн присъствие и поведение. Измеримостта на резултатите и успеха от подобно начинание е гаранция за възвръщане на инвестициите без неоправдан риск.

Стр. 35, 36, 37

Leave a Reply