Кирил Терзийски от програмата “Достъп до информация”: Имената на държавния служител не са лични данни

в. Класа | 24.08.2010

Г-н Терзийски, редно ли е МП да отказва да съобщи имената на членове на комисия, които са държавни служители?

Не. След като конкурсът е приключил, съвсем не виждам основание да се отказват имената на членовете на комисията. Евентуално може да има отказ, ако комисията е в един и същи състав и за да не се оказва натиск върху членовете й, имената им не се съобщават. Но след като конкурсът е минал и спечелилите неправителствени организации са одобрени, не виждам никаква пречка да бъдат предоставени имената. Още повече, ако тази комисия не е постоянна и догодина ще има нова, в нов състав.

Имената на държавния служител лични данни ли са?

Не може имената на държавни служители да бъдат лични данни. Въпреки че Комисията за защита на личните данни има няколко решения в обратната посока. Ние категорично смятаме, че това е пълен абсурд. Какво значат две имена, например Иван Георгиев, служител в Министерството на правосъдието. Ходете и го намерете, да видим какво ще намерите. Нищо няма да откриете за него.

В самия закон за личните данни има текст, според който за журналистически материал може да се съобщи дори повече информация за дадено лице освен двете му имена.

Абсолютно. Това е още едно основание да бъде предоставена тази информация, а не да бъде отказвана. В закона е казано, че е допустимо да се предоставят такива данни за целите на журналистическа дейност, доколкото не се нарушава правото на личен живот на лицето, а това, да се знае, че някой е член на комисия в качеството си на държавен служител, по никакъв начин не нарушава правото му на личен живот. Личният живот е нещо различно от служебния живот.

Стр. 2

One Response to “Кирил Терзийски от програмата “Достъп до информация”: Имената на държавния служител не са лични данни”

  1. В. “Класа” съди правосъдното ведомство заради отказ за информация | PR&Медиа Новини Says:

    [...] [...]

Leave a Reply