11 вестника са спрени в критичната 2010 г.

в. Сега | 23.08.2011

"Ролинг стоун" устиска на българския пазар почти 2 години. 2010 г. обаче не успяват да посрещнат 77 вестника, показва националната статистика. С малки изключения като явно благоприятната 2004 г. пресата в България е в отстъпление от 2000 г. насам. Новото хилядолетие е посрещнато от невероятните днес 545 вестника, делящи си годишен тираж от 442 570 500. 2000 г. обаче е последната, в която могат да се видят такива тиражи. Миналата година 359 заглавия са успели да направят 340 812 000 тираж, или около

45 вестника на човек от населението годишно.

В България има 60 ежедневника и 148 седмичника, а 151 издания излизат по-рядко от един път седмично. При всекидневниците този брой е връщане към 2005 г. след кратко просъществувал бум през 2008-а, когато на пазара има 70 такива издания. Еднократният тираж на 60-те всекидневни заглавия миналата година е бил 640 000.

Къде излизат най-много вестници?

Без съмнение в София, но балансът спрямо другите градове е силно нарушен. Освен това статистиката показва, че големината на града невинаги предполага мащабите на местната журналистика. В столицата се правят 194 заглавия при едва 16 в града, който идва на второ място – Пловдив. Въпреки значимостта си Варна има едва 8 издания, докато Враца се радва на цели 12, а Стара Загора – даже на 15. 20-те години преход са си казали донякъде думата – в страната няма областен център без поне 2 вестника. Но все пак твърде много са градовете, където плурализмът се гарантира на това минимално ниво – Видин, Монтана, Разград, Перник. Тиражите в провинцията също често са нищожни – да вземем 2000-те бройки еднократен тираж за видинските вестници и 1000-та броя общо за двете издания в Разград. Всъщност единствените градове, където тиражите заслужaват споменаване (извън София), са Стара Загора -изненадващо със 110 000 еднократен тираж, Варна (70 000), Бургас (62 000), Велико Търново (37 000),
Пловдив (34 000).

При списанията изненади няма.

От 695 издания на пазара мнозинството – 234, се падат в литературната група "обществено-политическа, култура, наука, книгознание", но лесно може да се предположи колко е делът на науката на техните страници. Второто почетно място заемат здравните и медицинските заглавия – 106. Посветените на техника, промишленост, транспорт идват на трето място по разнообразие с 91 заглавия.

Стр. 14

 

One Response to “11 вестника са спрени в критичната 2010 г.”

  1. Топ няколко: интересното от маркетинга №5 | Васи ли?! Says:

    [...] е медийната среда в България. Вестник “Сега”, цитиран от PR&Медиа Новини, представя това в цифри: в България има 60 ежедневника [...]

Leave a Reply