1300 лв. заплата за репортер

в. Земя | 30.11.2010 

Близо 57 000 са заетите на трудов или авторски договор в медиите в България през 2010 г. Заплащането в този сектор е сред високите равнища. При средно месечна заплата от 619 лв. за първото тримесечие на 2010 г., хората в сектора получават за трите тримесечия съответно: 1170, 1165, 1293 лева на месец. Данните, за които са използвани официалната статистика и собствени проучвания, са от изследване "Журналистически професии – статут и динамика в България 2010", изготвено от екип преподаватели от факултета по журналистика и масова комуникация на СУ. Като най- тревожно авторите определят състоянието на медийната критика в страната. С изключение на малкото на брой публикации в рубриките на няколко вестника за медии и реклама, този жанр липсва и оставя развитието на медиите в България без нужния им коректив, се посочва в изследването. Освен това в него се отбелязва, че няма специален законодателен акт, който да регулира трудовите отношения в родните медии. Авторите на изследването обаче не са направили регистър на медиите и тяхната собственост, тъй като това според тях е твърде амбициозна задача при наличната информация.

Стр. 2

 

Leave a Reply