15 годишни се учат на работа в екип, конкурентност и приемственост

pressbox.bg I 3.01.2012

Как се работи успешно в екип и как да се доведе до успешен край една идея. Това са част от темите, по които вече се обучават 20 варненски младежи на възраст от 15 до 18 години

Как се работи успешно в екип и как да се доведе до успешен край една идея. Това са част от темите, по които вече се обучават 20 варненски младежи на възраст от 15 до 18 години. Учениците разполагат със собствен бюджет, който разпределят за реализиране на свои инициативи в четири направления – “социална активност”, “гражданска отговорност”, “здраве и здравословно хранене” и “околна среда”. Инициативите са в рамките на проекта на фондация „Оренда” – „Вчера, днес, утре!", финансиран от Националната програма за младежта. Проектът е с продължителност шест месеца и бюджет 8500 лева. В рамките на обучението с учениците работят специалист „Човешки ресурси” и специалист „Връзки с обществеността”, които водят занятия и споделят своя професионален опит. „Целта на проекта е натрупване на практически знания и умения, както и запазване на връзката между поколенията”, коментира ръководителят на „Оренда” Кунка Мартева. Освен сертификати за участие, учениците ще получат практически опит, който ще им е от полза при тяхното професионално развитие.

Leave a Reply