16 години “Застраховател Прес”: Отразявайки историята на застраховането, вестникът стана част от нея

в. Застраховател прес | Славимир ГЕНЧЕВ | 30.09.2010

И професионалистът, и "обикновеният" читател дори само да прелистят течението на вестника през този дълъг период(който всъщност обхваща края на 20-и и началото на 21-ви век!), ще могат по заглавията на хилядите поместени в него материали – интервюта, репортажи, статии, дискусии, становища – да почувстват дъха и духа на времето. И на застраховането.
Няма събитие – от промени в законодателството (предприемани много пъти под влияние на пазарните реалности и на европейските норми или под натиска на застрахователите, които се бореха достойно със законодатели и надзорници за по-благоприятна бизнес среда, за да могат да бъдат и по-полезни на нарастващата армия от клиенти) през събития като конференции, семинари, "кръгли маси" и други дискусионни форуми (организирани в Свищов, София, Пловдив и другаде, често пъти с медийната подкрепа на вестника) до стотици празнични репортажи от годишнини, професионални празници и други радостни поводи, – на което да не е отделено подобаващо място.
Но редакционният екип никога не се е самозалъгвал, че направеното от нас е най-доброто и единствено възможното. Затова още в първия брой от петата година на изданието сме се обърнали към читателите си с въпроса какъв искат да бъде "техният вестник". Ето какво пише там: "Защото целта на екипа му е вестникът да достигне високите цели, които вие си поставяте, да е максимално полезен във всекидневието ви, да е хубав и търсен от вас и вашите клиенти. В постигането на тази цел пак ще очакваме горещата ви подкрепа. "
И сега впрочем бихме попитали същото…
Сега, в навечерието на поредната -девета по ред, национална конференция с международно участие по актуални проблеми на застраховането и осигуряването, която ще се състои (след двегодишно прекъсване, когато тя се провеждаше във Висшето училище по застраховане и финанси в София) отново в СА "Д. А. Ценов" – Свищов, е хубаво да си припомним, че на страниците на в. "Застраховател прес" са помествани през годините стотици статии, доклади и разработки на изтъкнати български и чуждестранни академични преподаватели, написани специално за вестника или изнесени по време на научни и научно-практически форуми.
Място във вестника са намирали и авторски материали на практици в застраховането и осигуряването, които са споделяли своите виждания за състоянието и развитието на съответните пазари.
Свои материали са публикували и съвсем млади специалисти, студенти и докторанти. Тази практика вестникът следва и днес, защото целта му е не само да бъде биограф на застрахователните дружества и историограф на новото българско застраховане, но и трибуна за всички, които са се посветили на тази професия.
Натрупаният нов опит в областта на застрахователната теория и практика, съчетан с традициите,завещани от основателите на застрахователното и осигурителното дело у нас, провокира съвсем естествено издаването на много нови трудове от отделни автори или колективи, посветени на тази тематика. Това бе не само необходимо, но и належащо с оглед на прогресивно увеличаващия се брой хора, посвещаващи учебната си подготовка и трудовата си реализация в тази перспективна сфера на икономиката и финансите. Така логично се стигна и до излизането неотдавна на първата застрахователна енциклопедия, дело на проф. Христо Драганов и директора на в. "Застраховател прес" Петър Андасаров.
Развитието на застрахователния пазар съвсем спокойно може да се нарече бурно. Мнозина сигурно вече са забравили, че преди 9 години – на 2 юли 2001 г., се състоя Учредителното събрание на новосъздаденото Сдружение "Национално бюро на българските автомобилни застрахователи", с което се постави край на цяла епоха в застраховането-на дълто на България в ЕС и поемането, образно казано, от задължителната застраховка "Гоажданска отговорност", на застраховката "Зелена карта", в Националното бюро "Зелена карта" се записаха всички компании, които предлагат задължителните автомобилни застраховки.
Също през юли 2001 г. -девет месеца след създаването си – Асоциацията на застрахователните брокери в България (АЗББ) проведе своето второ Общо събрание, на което с нескрита гордост брокерите споделяха убеждението си, че " брокерът не е обикгогодишния монопол на "Булстрад" върху застраховката "Зелена карта". Още при учредяването в НББАЗ се включиха повечето от застрахователните дружества, а след влизаненовен посредник, както някои си представяха преди броени месеци. Той не е нито пето колело в застрахователния бизнес, нито чужд играч на пазара". Колко пророчески звучат сега тези думи, особено в светлината на факта, че днес на пазара работят повече от 300 брокерски фирми, които реализират близо 47 на сто от премийния приход в застраховането и доброволното здравно осигуряване!
След началото на пенсионната реформа (и дори преди това) в. "Застраховател прес" отблизо и подробно представя на своите страници състоянието и развитието на пенсионното осигуряване и дейността на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, така както с приемането на Закона за здравното осигуряване и създаването на първите лицензирани дружества за доброволно здравно осигуряване – тяхното развитие и дейност.
Понеже настоящият ни брой излиза точно в навечерието на 1 октомври – професионалния празник на българските застрахователи, позволяваме си да им го честитим предварително с пожелание за живот, здраве и успехи в бизнеса въпреки проточилата се икономическа и финансова криза. А на празника ще бъдем заедно и ще отразим на неговите страници по достойнство събитието, както винаги досега.

(Следва)

Стр. 20

One Response to “16 години “Застраховател Прес”: Отразявайки историята на застраховането, вестникът стана част от нея”

  1. Славимир Генчев Says:

    Колеги, пропуснали сте цял абзац – заради снимките ;) ))

Leave a Reply