2010: Годината на CSR PR в Postbank

M3 Communications College I 2010-02-09

Пощенска банка е водеща универсална банка, която предлага широка гама услуги за физически лица, малки и средни предприятия и големи корпоративни клиенти. Илиана Захариева заема длъжността мениджър „Корпоративни комуникации“ в тази финансова институция, или иначе казано – PR. Преди няколко седмици г-жа Захариева беше приета за член на Управителния съвет на БДВО. Екипът ни се заинтересува от предизвикателствата, които тя среща в работата си, и пожела да й зададе някои въпроси.
 
1.      Каква е задачата на PR експерта в банковата сфера?
Задачата на всеки PR е да информира навременно и качествено както външните, така и вътрешните публики за всичко важно и ново, което се случва в компанията. Специфичното в нашата сфера идва от факта, че банковата система като цяло се гради върху доверието, а доверието, както всички знаем, трудно се гради и лесно се губи. С идването на световната икономическа криза банките излязоха на преден план като един от основните играчи в икономическия живот и това определено донесе нови предизвикателства за комуникаторите в банковата сфера.
Освен това банките в България през последните десетина години започнаха да предлагат все повече нови и разнообразни продукти на българския потребител и в този контекст наша отговорност е и да повишим финансовата култура на клиентите ни и на обществото.
 
2.      Каква комуникационна политика предприе Postbank по време на настоящата финансова криза?
Кризата, естествено, дойде с много комуникационни предизвикателства, особено за хората във финансовата сфера. Най-голямото предизвикателство беше неблагоприятният ефект на кризата върху доверието в банковата система като цяло и този проблем трябваше и все още го адресираме по всякакъв начин в комуникацията с външните публики. Нашата политика продължава да бъде предоставянето на навременна и прецизна информация, но вече на много по-широка аудитория.  Ако преди кризата финансовите и банковите новини бяха основно за сегмента на бизнеса, сега стабилността на банките, лихвите, кредитирането и прочие са теми, които засягат и вълнуват живота практически на всеки човек.
 
3.      Различни комуникационни стратегии ли предприехте към потребителя? Какво е предизвикателството във Вашата работа за финансова институция?
 
Държим да сме винаги открити и прецизни в комуникацията, да отговорим на всеки въпрос и това продължава да е така.  Промените и предизвикателствата, свързани с икономическата криза, са няколко. На първо място, имаме много повече заинтересовани страни. В момент като този говорим на много хора и трябва да достигнем до всеки един от тях със съответните послания и на правилния език. След това идва предизвикателството за говорителя. Кой говори, кой е експертът, на когото може да се вярва? Помислете малко: в момент на криза всички говорят и всички са специалисти. Кои обаче са истинските експерти? Как да ги позиционираме така, че да спечелят доверието на аудиторията? Следващ проблем е многообразието от информация – необходим е постоянен мониторинг и съответно много бърза реакция. Тук, разбира се, става въпрос основно за онлайн пространството, където няма никакво време за губене.
Накрая, но не по важност, са вътрешните комуникации. Всички знаем, че добрата комуникация започва отвътре, и това правило важи с още по-голяма сила в момент на криза.
 
4.      Кои от новите PR инструменти използвате, за да достигате по-ефективно до потребителите – социални мрежи, блогове, форуми?
Вече направихме първите си стъпки в тази посока и един от основните ни приоритети през тази година ще е развиването на онлайн присъствието ни. Причината за това е, от една страна, нарастващото значение на тези медии в живота ни, а от друга, нуждата от бърза и навременна реакция. Голяма роля възлагаме и на мониторинга на онлайн пространството – преди да реагираш, е по-важно да знаеш къде и какво се случва във всеки момент.
 
5.      Ще промените ли досегашната комуникационната стратегия на Postbank през 2010?
Комуникационната стратегия всяка година претърпява промени, тази година също не е изключение. През 2010 г. планираме да разширим дейността си в сферата на корпоративната социална отговорност, ще развиваме активно онлайн присъствието на банката, все повече ще обръщаме поглед навътре към собствените ни колеги. Тази година ще развием първата си вътрешна КСО кампания.  
 
6.      С какво се гордеете най-много в работата си?
 
Гордея се както с успешните ни проекти в областта на КСО, които продължаваме да развиваме въпреки затруднената икономическата ситуация, така и с отличните отношения с колегите журналисти и партньорите ни в правителствени и неправителствени организации, с които работим ежедневно.
 
Интервюто взе: Дарина Гарванова, М3 College
 

Leave a Reply