43 проекта кандидатстват за PR Приз 2011

БДВО I 4.05.2011

Най-много проекти са подадени в категориите за социално-отговорни кампании на неправителствените организации и бизнеса – общо 15 на брой

Ето колко са на брой проектите в отделните категории на конкурса “PR Приз 2011”:

Корпоративна PR кампания – 3 проекта

Общественозначима PR кампания на организация от бизнес сектора – 10 проекта

Социалноотговорна PR кампания на организация от нестопанския сектор – 5 проекта

PR проект в публичния сектор – 1 проект

PR проект за вътрешни комуникации – 3 проекта

PR проект за продукт или услуга – 3 проекта

Специално събитие – 6 проекта

PR проект на медия – 6 проекта

Кризисен PR и управление на комуникационни проблеми – 1 проект

Имиджмейкинг – 1 проект

PR на студентски проект (специална категория в конкурса) – 4 проекта

Конкурсът “PR Приз 2011“ дава възможност да се кандидатства и за две нови специални награди:

Ø Клиентска награда за PR агенция в корпоративния сектор – прочети повече на http://bit.ly/f4WIdd

Ø M-Tel PR Challenge Contest – прочети повече на http://bit.ly/eJ7aNT

Leave a Reply