АБРО и ПРОФОН се скараха

в. Банкер | 2010-03-13 

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) започна медийна кампания за промяна на Закона за авторското право и сродните му права. Неправителствената медийна организация настоява държавата да поеме контрола върху дружествата за колективно управление на права. В националния ефир се завъртя клип, който призовава: "Да спрем ограбването и целенасоченото унищожение на българската култура". Според АБРО през ноември 2009-а тя е изявила желание за преговори с ПРОФОН. Оттам отговорили с нотариална покана в тенденциозен тон. Последното било разчетено от асоциацията като проява на неуважение и злоупотреба с монополното положение на ПРОФОН.
АБРО алармираха, че Дружеството за музикалните продуценти и артистите изпълнители са прекратили преговорите си с медиите, които изживявали тежките последствия на икономическата криза. ПРОФОН пък отговори, че не е спирало да преговаря с медиите – ползватели на музикалния каталог, а нападките срещу тях били неоснователни и преднамерени. Като доказателство, че проявяват разбиране към тежката икономическа ситуация на медиите, свикват извънредно общо събрание на 20 април 2010-а. На него ще се актуализират тарифите и правилата за тяхното прилагане.
ПРОФОН коментират медийната кампания така: "Надяваме се загрижеността на АБРО за българската култура да се изразява в повече от сега излъчваните нищожни проценти българска музика в ефир и в повече разбиране и коректност към тези, които я създават. За сведение, програмните листи на търговските медии – членове на АБРО, не включват и 5% българска музика. В Европа няма друга държава, в която медиите толкова брутално да дискриминират националната музика в ефир!".

Стр. 45

Leave a Reply