АБРО настоява за пълна забрана на рекламата в обществената медия

в. Пари | Силва ЗУРЛЕВА, член на управителния съвет на АБРО | 17.08.2010

Ние от АБРО сме категорично против да бъде увеличено времето за реклама на БНТ. Даже пледираме за пълната забрана на рекламите в обществената телевизия. Най-напред защото това двойно финансиране противоречи на европейската правна рамка. Много рядко в Европа обществените медии се финансират от държавата и разполагат с време за реклами. Във Франция, Испания и Швейцария например обществените оператори се финансират изцяло и само от държавата.
Гръцката държавна , телевизия не разполага с държавна субсидия. Тя е търговско дружество и се конкурира наравно с частните телевизии. Не е справедливо БНТ да получава както тази година 60 млн. лв., които са пари на всички нас, данъкоплатците, и да има време за реклама. Ние ще настояваме в новия медиен закон да залегне клаузата, че БНТ се финансира само чрез държавна субсидия. От БНТ твърдят, че имат регионални програми и изисквания за определен вид предавания с обществена функция по лиценз. Тогава нека искат промяна на лиценза си, а не увеличение на рекламното време.

Стр. 14

Leave a Reply