АБРО се обяви за изграждането на ефективен и работещ конвергетнен орган в областта на медиите

PR Kernel I 2009-12-15

АБРОВ началото на днешното редовно заседание Съветът за електронни медии отказа да проведе открит дебат и допусне представителите на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО и събралите се репортери при обсъжданията, посветени на подадените от Софмедия Броадкастинг ЕООД уведомления, за изменение на програмната лицензия на РФИ-България.

Този подход на СЕМ остро противоречи на многократно заявяваната политика на публичност и прозрачност в неговата дейност и процеса на взимане решения. За пореден път регулаторният орган демонстрира пълно несъобразяване с дневния ред на обществото и вместо да защитава неговите интереси се впусна експресно, немотивирано и натъмно да приема решения в частен интерес.

След близо едночасово закрито заседание, СЕМ, грубо потъпвайка Закона за радиото и телевизията и всички професионални аргументи с пет гласа “за” сложи края на 19 годишната история на Радио Франс Интернационал – България. В случая не се извършва само промяна на основни параметри по лицензия, а се узаконява смяна в собствеността, която води до преустановяване дейността на радиооператор, станал символ на българския преход.

Съгласно утвърдените изменения на честота на РФИ ще започне излъчване “Радио Фокус”, което неведнъж е ставало причина т.нар. “независим регулатор” да приема незаконосъобразни решения, които в последствие до едно са били отменяни от Върховния административен съд. С днешното си решение, Съветът за електронни медии освен, че записа поредната черна страница в най-новата ни медийна история, отново показа своето ниво на компетентност и ефективност. Европейската регулаторна рамка изисква от страните-членки да имат независим и ефективен медиен регулатор, какъвто в България липсва.

Спешна е нуждата от преосмисляне на регулаторния модел у нас и бърза промяна в неговото устройство, принципи и правомощия. Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, вярва, че е дошло времето да бъде изграден един модерен, ефективен и работещ конвергетнен орган в областта на медиите.

Оригинална публикация

Leave a Reply