АБРО се споразумя с Музикаутор за БГ музиката в ефира

www.darikfinance.bg | 2010-04-12

Рамково споразумение за уреждане на авторските права за излъчваната музика в търговските доставчици на радиоуслуги бе подписано между МУЗИКАУТОР и Асоциацията на българските радио-и телевизионни оператори (АБРО). Срокът на споразумението е пет години и чрез него над 90% от музиката в частния радио ефир ще продължи да се излъчва легално. Според Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) всички доставчици на радиоуслуги, които излъчват музика на територията на България, трябва да заплащат отчисления за авторски права към МУЗИКАУТОР – сдружението за колективно управление на авторските права на композитори, аранжори и автори на текст към музика.
“Европейската практика отдавна е показала, че преговорите с браншови организации са най-успешният метод за постигане на удоволетворителни условия както за авторите, така и за ползвателите. В момента приходите от частни радиостанции представляват около 10% от общите приходи за авторски права, които МУЗИКАУТОР разпределя”, каза Магдалина Тодорова, Изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.
Доставчиците на радиоуслуги, които влизат в рамковото споразумение, ще могат да се възползват от до 30% отстъпка за обем благодарение на подписаното споразумение, като такава е практиката и във всички чуждестранни дружества за колективно управление на авторски права. Според официалните тарифи на МУЗИКАУТОР електронните медии плащат процент от годишните си приходи, който варира между 2% и 5% в зависимост от дела музика, излъчван в медията и е съобразен както с европейските норми, така и с пазарната ситуация в България.
“До настоящия момент всички договорни отношения с МУЗИКАУТОР са били за срок не по-дълъг от три години. Подписването на дългосрочно споразумение е категоричен знак за ясната ни воля електронните медии да продължат да бъдат коректни ползватели, осъществяващи своята д
ейност в унисон с добрите европейски практики и стриктно спазвайки националното законодателство. Вярвам, че с нашето поведение ще дадем пример за коректно поведение на всички останали категории ползватели, които към момента осъществяват своята дейност в нарушение на ЗАПСП”, каза Гриша Камбуров, Изпълнителен директор на АБРО.
Според статистиката на МУЗИКАУТОР, към настоящия момент само 5-6% от хотелите, заведенията и ресторантите плащат дължимите отчисления за авторски права, като според ЗАПСП всички търговски обекти, в които звучи музика, трябва да плащат отчисления за използвания от тях репертоар. Двете сдружения се договориха за организиране на съвместна образователна кампания, която да насочи общественото внимание именно към тези проблеми и към проблемите на интелектуалната собственост. Основна цел на кампанията ще бъде повишаване информираността на различните категории ползватели за спазването на ЗАПСП и стимулиране уреждането на взаимоотношенията им с МУЗИКАУТОР.
###
МУЗИКАУТОР е сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права. Сдружението е учредено през 1992 г. в София от 104 български композитори и автори. Днес МУЗИКАУТОР представлява над 2000 български творци както и автори от близо 100 страни в света по силата на двустранни договори с 58 чуждестранни авторски дружества.
МУЗИКАУТОР е член на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC) и на Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM).
Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО е най – представителната медийна организация у нас, обединяваща 57 радио и телевизионни компании, представляващи 162 лицензирани/регистрирани радио- и телевизионни оператора, сред които трите национални телевизии – бТВ, Нова телевизия и ПРО.БГ, най – големите телевизионни оператори, разпространяващи програмата си по кабелен път, всички големи радиовериги и местни радиооператори.
Европейската практика отдавна е показала, че преговорите с браншови организации са най-успешният метод за постигане на удоволетворителни условия както за авторите, така и за ползвателите. В момента приходите от частни радиостанции представляват около 10% от общите приходи за авторски права, които МУЗИКАУТОР разпределя, каза Магдалина Тодорова, Изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.
Доставчиците на радиоуслуги, които влизат в рамковото споразумение, ще могат да се възползват от до 30% отстъпка за обем благодарение на подписаното споразумение, като такава е практиката и във всички чуждестранни дружества за колективно управление на авторски права. Според официалните тарифи на МУЗИКАУТОР електронните медии плащат процент от годишните си приходи, който варира между 2% и 5% в зависимост от дела музика, излъчван в медията и е съобразен както с европейските норми, така и с пазарната ситуация в България.
До настоящия момент всички договорни отношения с МУЗИКАУТОР са били за срок не по-дълъг от три години. Подписването на дългосрочно споразумение е категоричен знак за ясната ни воля електронните медии да продължат да бъдат коректни ползватели, осъществяващи своята дейност в унисон с добрите европейски практики и стриктно спазвайки националното законодателство. Вярвам, че с нашето поведение ще дадем пример за коректно поведение на всички останали категории ползватели, които към момента осъществяват своята дейност в нарушение на ЗАПСП, каза Гриша Камбуров, Изпълнителен директор на АБРО.
Според статистиката на МУЗИКАУТОР, към настоящия момент само 5-6% от хотелите, заведенията и ресторантите плащат дължимите отчисления за авторски права, като според ЗАПСП всички търговски обекти, в които звучи музика, трябва да плащат отчисления за използвания от тях репертоар. Двете сдружения се договориха за организиране на съвместна образователна кампания, която да насочи общественото внимание именно към тези проблеми и към проблемите на интелектуалната собственост. Основна цел на кампанията ще бъде повишаване информираността на различните категории ползватели за спазването на ЗАПСП и стимулиране уреждането на взаимоотношенията им с МУЗИКАУТОР.

Оригинална публикация

Leave a Reply