Американска компания избра Русенска фирма за свой официален представител за България

Марпекс Агро I 18.12.2012

Марпекс Агро и Schaefer Ventilation Equipment ще изграждат вентилационно – охладителни съоръжения в полза на фермерите

Известната американската фирма Schaefer Ventilation Equipment за първи път стъпва на българския пазар в лицето на своя официален представител – „Марпекс Агро“ ЕООД, Русе.
Schaefer Ventilation Equipment е компания специализирала се във вентилационното оборудване, проектиране, производство и разпространение на иновативни, ефективни и надеждни топлоизолационни продукти на земеделските, градинарски, промишлени и търговски съоръжения.
Русенската и американската фирма са се насочили към изграждане на вентилационно-охлаждащо оборудване за кравеферми, свинеферми и др. за да се повиши производствената ефективност, а от там и конкурентоспособноста на фермерите.
На среща проведена миналата седмица с представител на борда на директорите на Schaefer Ventilation Equipment – Г-н Пийт Лайл, „Марпекс Агро“ и техния американски партньор се споразумяха за съвместно сътрудничетво.
Г-н Лайл отбеляза, че българския – селскостопански сектор има богати възможности за развитие, но и нужда от иновативни решения за повишаване конкурентоспособността и производителността на фермите.Тези иновации са отдавна приложими на запад и вече дават своя положителен резултат.Според него е нужна още ефективна политика насочена към развитие на селското стопанство, качествени и надежни западни партньори. 

Leave a Reply