Антоанета Гетова създава майстори по маркетинг в М3 College

 M3 Communications College I 2010-01-20

Антоанета Гетова е социолог, експерт в социологическите и маркетинговите изследвания. Компетентна е при вземането на софтуерни решения за анализ и обработка на данни, а през последните няколко години работи в изследователска къща „Витоша рисърч“. Наред с всичко останало, тя отделя от времето си, за да преподава маркетинг. Екипът на M3 College има удоволствието да я познава и да работи с нея. Нещо повече – тя е едно от лицата, топексперти, които ще вземат участие в стартиращия на 25 януари Майсторски клас по маркетинг. Потърсихме я, за да й зададем няколко въпроса, свързани с маркетинга, комуникациите и добрите продажби.

1. Маркетингът е навсякъде около нас, тъй като независимо от професията ни всички ние сме и потребители. С други думи, маркетингът е свързан с познаването на човешката психология и обратно. В каква зависимост?

В права, без съмнение. Добрите маркетолози са длъжни да познават потребностите и желанията на потенциалните си клиенти и най-вече да знаят как да получат тази информация.

2. Какви методи използват маркетинговите експерти, за да диагностицират потребителското поведение и неговите особености?

Разнообразието тук е повече от голямо, дори бих казала – огромно. За съжаление в практиката експертите често допускат неприятната грешка да смятат, че познават поведението на потенциалните потребители само защото са добри специалисти в областта си. По-успешните стратегии залагат на изучаване на потребителското поведение чрез методите на социалните науки или чрез т.нар. маркетингови изследвания.

3. Как маркетинговите експерти мотивират потребителя в настоящата финансова криза?

Повечето от тях веднага биха Ви отговорили, че това е ноу-хау. Истината е, че кризата е сериозно предизвикателство за всеки маркетингов специалист, тъй като при ограничени бюджети те трябва да продължат да провеждат маркетинговата стратегия, а в някои случаи и да вземат отговорни решения за промяната й.

4. Маркетинг, PR и реклама… Могат ли да съществуват поотделно, или са част от едно неизменно цяло?

Както в теорията, така и в практиката отдавна се говори за интегрирани маркетингови комуникации, които представляват именно съчетаване на техники от тези три области с цел постигане на максимален маркетингов резултат.

5. Задължително ли е за един PR да познава особеностите на маркетинга, за да бъде специалист в професията си?

Труден въпрос. В никакъв случай не е задължително да бъде добър маркетолог, за да прави успешен ПР. От друга страна, познаването на азбуката на маркетинга ще му позволи по-добре да върши работата си.

6. Бихте ли разяснили термина brand management и неговата роля в маркетинговата среда?

Накратко, бранд мениджмънтът се занимава с налагането на марките, а не на конкретните продукти. Това го прави специфичен клон на маркетинга, който изисква специфична квалификация и съответно опит и търпение. Налагането на една марка като звезда на пазара е продукт на множество фактори, като времевият съвсем не е без значение.

7. Може ли да Ви помолим за няколко думи за директния маркетинг, по-известeн с термина Guerilla Marketing?

Партизанският маркетинг в последно време се превърна в истински хит. Едно от обясненията, предполагам, е, че в ситуация на криза насоченият и агресивен подход на герила маркетинга осигурява повече възможности за успех, особено за фирми с неголеми финансови възможности.

8. Защо приехте да участвате като лектор в Майсторския клас по маркетинг на M3 College?

Можем да го определим като едно истинско маркетингово предизвикателство. Надявам се, че ще бъде такова и за нашите бъдещи курсисти.

Интервюто взе: Дарина Гарванова, М3 College
 

Оригинална публикация

Leave a Reply