Армията имала нужда от PR

в. Черно море, Варна | 25.04.2013

Общественото доверие към Българската армия е изключително ниско. Отношението към професията е сбъркано и са необходими ясни и категорични действия в посока на изчистване авторитета на военнослужещите.
Около това мнение се обединиха присъстващите на поредното заседание на Обществения съвет към Министерството на отбраната, съобщи Нюзбг. Според генерал Кирил Цветков обществото не си дава сметка за множеството специални умения, които се изискват във военните професии. На тази база се прави сравнение между гражданските и военните професии, което е изключително погрешно. В центъра на дискусиите се поставя заплатата, без да се обръща внимание на критериите и необходимата квалификация, които я оформят. Според Цветков военните професии се нуждаят от активна PR кампания, която да спомогне за обществена подкрепа. В противен случай може да се окаже, че армията съвсем ще остане без кадри.

Стр. 5

Leave a Reply