Асоциациите. Кой кой е в музикалния бизнес

в. Пари | 2010-03-26

ПРОФОН е сдружение с нестопанска цел, което управлява сродните права (правата на изпълнителя и продуцента) върху звукозаписа.
***
Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори е доброволна, независима и неполитическа организация с идеална цел, учредена през 1997 г. и представляваща интересите на радио- и телевизионната индустрия в България. Към април 2007 г. в АБРО членуват 60 компании, които представляват близо 160 лицензирани радио- и телевизионни оператори от цялата страна. АБРО е браншовата организация, която от гледна точка на дружествата за колективно управление на права обединява ползватели, които трябва да плащат отчисления за авторски права.
***
Музикаутор" е сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели за колективно управление на авторски права. "Музикаутор" представлява повече от две хиляди български творци, както и авторите от близо 100 страни в света по силата на двустранни договори за взаимно представителство с 58 сродни чуждестранни дружества за колективно управление на права.
***
Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) е сдружение с нестопанска цел, което обединява водещи български продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия. Учредена през 1996 п, БАМП представлява и защитава правата и интересите на продуценти и разпространители на звукозаписи и музикални видеопродукти в България.

Стр. 4

Leave a Reply