Асоциация на тв и радиа – без счетоводство

в. Труд | 21.08.2012

Пълна липса на счетоводни и други документи е установил одитът, направен на Асоциацията на българските радио- и тв оператори (АБРО) за 201 Ог. и 2011 г.,с който "Труд" разполага.
В асоциацията не е водено текущо счетоводно отчитане между януари 2008 и юни 2011 г. Едва на 1 юли миналата година е сключен договор с фирма, която се е захванала с документите със задна дата.
Поради липсата на протоколи и документи от одиторската фирма "Делойт" са отказали да "изразят мнение" върху финансовите отчети за двете проверявани години.
В писмо до одиторите от Управителния съвет на АБРО обясняват, че "липсата на текущо счетоводно отчитане внася несигурност по отношение на ежегодното оповестяване на изпълнението на бюджета на асоциацията, извършвано от оперативния ръководител".
След 2007 г. изпълнителен директор на АБРО е Гриша Камбуров. Той обаче не беше открит за коментар.
При одита са установени и други несъответствия. Представените приходи от членски внос (който се плаща от телевизиите и радиата, които са включени на АБРО) в отчетите за 2011 г. и за 2010 г. са съответно 280 000 лв. и 107 000 лв. Проверяващите обаче не са открили надежден регистър на членовете на асоциацията. В своя доклад те уточняват, Мехти Меликов че не са сигурни в пълнотата на начислените приходи. 109 000 лв. са отчетени като приход за 2011 г., а всъщност са били за предишен период, пише в документа.
На одиторите е представен инвентар за 7000 лв.( но за това от асоциацията не е представен счетоводен регистър, в който да е записан той. Не са начислявани и амортизации, пише още в доклада.
Освен това е установено, че в асоциацията са били наети двама души, чиито договори обаче не са били регистрирани в НАП и не са им плащани осигуровки. Договорът с един от служителите е сключен на 15 януари 2009 г., а контракт с другия няма. Но и двамата са получавали заплата – общо 18 000 лв. за 2011 г.
Преди няколко месеца Камбуров беше освободен и сега е в управителния съвет на Българския медиен съюз (БМС). По информация на "Труд" до отстраняването му се е стигнало, след като на учредителното събрание на БМС преди месеци той предложил АБРО да стане негов колективен член, без Управителният съвет на асоциацията да е приел решение за това.
Вчера от АБРО официално обявиха, че на поста изпълнителен директор на организацията е назначен Мехти Меликов. Той работи в асоциацията от юли 2011 като мениджър "Икономическа политика", а преди това е бил в Комисията за защита на конкуренцията. Меликов е брат на бившия съветник на предишния премиер Сергей Станишев – Азер Меликов. "Използваме възможността да се разграничим от всякакви действия и изявления на г-н Камбуров", пише в официално писмо на АБРО.

Стр. 6

Leave a Reply