Атака иска журналисти, ПР-и и социолози да обявяват имуществото си

www.fakti.bg I  25.06.2014г. 

 Медиите заедно със социологическите, ПР-агенциите и продуцентските къщи оказват влияние върху формирането на общественото мнение 

„Атака“ внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. С промяната собствениците на електронните и печатните медии, електронните сайтове, социологическите агенции, ПР-агенциите и продуцентските къщи са длъжни да декларират пред Сметната палата, така както го правят досега другите категории и групи лица, своите доходи и имущества.

Декларирането на имуществата и доходите на собствениците и служителите на електронните и печатните медии, електронните сайтове, социологическите агенции, ПР-агенциите и продуцентските къщи ще бъде важна стъпка за постигането на по-голяма прозрачност, за постигане на по-успешна борба със задкулисието, както и за по-нататъшното изясняване на това кой какъв е в българския обществен и политически живот, в който активни участници са и самите те.

Промяната е следната: § 1. В чл. 2, ал. 1, т. 39 добива следния вид: „Чл. 2, ал. 1, т. 39 собствениците и служителите на електронните и печатните медии, електронните сайтове, социологическите агенции, ПР-агенциите и продуцентските къщи“. § 2. Досегашната точка 39 от чл. 2, ал. 1 става т. 40

Безспорно е, че собствениците и служителите на електронните и печатните медии, електронните сайтове, социологическите агенции, ПР-агенциите и продуцентските къщи оказват огромно влияние върху обществено-политическите процеси в страната, формират общественото мнение, създават критерии и стандарти в мисленето на хората, анализират случващото се, дават, много често, морални оценки. Не случайно, медиите са четвъртата власт във всяко демократично общество. Никой не може да отрече, че е нужна по-голяма прозрачност и в тяхната работа.

В медиите работят журналисти и служители с голяма известност и гражданите често, и не случайно, се интересуват от обстоятелства свързани с тях, с техните доходи и имущества, които до момента са скрити и неясни за обществото. Говори се за огромни и неприлични по размер доходи и имущества на някои от тях и осветляването им ще бъде само от полза за спиране на спекулациите. Известно е, че поради естеството на своята дейност, структурните си и технологични особености, собствениците и служителите на електронните и печатните медии, електронните сайтове, социологическите агенции, ПР-агенциите и продуцентските къщи много често осъществяват нарушения на данъчното законодателство, свързани с пране на пари, търговия с влияние и редица корупционни практики.

Необходимо е осветляване на паричните потоци, които влизат и излизат в медии и сайтове и допълнителни механизми, които досега не се съдържат в текущото законодателство за осъществяването на институционален и обществен контрол. Това налага да бъдат осъществени промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.  

Оригинална публикация

Leave a Reply