БАИТ събира ИТ бизнеса и държавната администрация под знамето на координацията

БАИТ I Весела КАЛЪЧЕВА I 1.06.2011

БАИТ ОРГАНИЗИРА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ „РЕАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО – РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ИКТ БРАНША В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАБОТЕЩО Е-ПРАВИТЕЛСТВО”.

Как се случва координацията между администрацията и ИКТ бизнеса в момента? А дали и как държавният бюджет отразява приоритета на въвеждането и развитието на е-управлението у нас в момента? Могат ли оперативните програми финансово да подпомогнат реализацията на е-управлението у нас и да разширят капацитета на ИКТ бизнеса? Близо ли сме до пускането на ОП „Информационно общество”/ИКТ, която да финансира дейностите по стратегията за е-управление и да позволи по-бързата й реализация в дълбочина?

Върху тези въпроси на 15 юни от 13:00 часа в зала Средец на Хотел „Шератон” ще дискутират гостите на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ). Организацията инициира провеждането на СРЕЩА-ДИСКУСИЯ „РЕАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО – РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ИКТ БРАНША В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАБОТЕЩО Е-ПРАВИТЕЛСТВО”.

Срещата цели чрез публичната дискусия между представителите на държавната администрация и ИКТ бранша да се очертаят ясни стъпки, чието предприемане е жизнено необходимо за бизнеса и държавата като цяло. Срещата-дискусия се стреми да въвлече в активен диалог с реални резултати ИКТ бизнеса у нас, от една страна и представителите на централната и на местната администрация, от друга.

Тричасовото събитие ще се състои в два тематични блока.

За първата дискусия БАИТ покани на масата на диалога Симеон Дянков, заместник министър-председател, председател на Съвета по административна реформа и министър на финансите, Първан Русинов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Екатерина Захариева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Веселин Вучков, заместник-министър на вътрешните работи, Андрей Иванов, председател, Столичен общински съвет.
За втория дискусионен блок Асоциацията се обърна към Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС, Марияна Велкова, изпълнителен директор, ИАНМСП, Валери Борисов, директор на дирекция "Електронно управление", МТИТС, Марин Кавръков, областен управител, ОА Сливен. 

Leave a Reply