Бюджет на оптимизма сринал финансово БНТ

в. Дневник | Лора ФИЛЕВА | 15.10.2010

Бившият директор на БНТ Уляна Пръмова и финансовият директор Димитър Чапанов не са успели да се справят с влошеното финансово състояние на телевизията. За да постигнат балансиран бюджет, те са приели силно завишени и неизпълними параметри за приходите за тази година.
Това е един от изводите на икономическия анализ за състоянието на медията, направен от новото ръководство начело с Вяра Анкова. От него става ясно, че БНТ е в много лошо състояние, като новите шефове "трябва да предприемат радикални мерки".
В края на 2009 г. Министерството на финансите е предложило на БНТ да намали разходите за заплати с 38.5% през тази година. Това обаче не се е случило и в телевизията не са направени никакви съкращения или преструктурирания.
"Въпреки одобрените мерки за оптимизиране на разходите и желанието за увеличаване на приходите ефект не е постигнат и БНТ влиза в бюджетната 2010 г. с допълнително влошено финансово здраве", пише в анализа.
Най-чувствително намаляват собствените приходи от реклама и спонсорство, което в одита се обяснява с икономическата криза. Приходната част на бюджета е била увеличена, така че той да изглежда балансиран и без дефицит.
Данните обаче сочат ясна тенденция към непрекъснато намаляване на приходите от реклама и намаляване на единичната цена, на която БНТ продава време. В анализа е записано: "Какво е било допускането, на което е стъпило предишното ръководство, предлагайки приходи от реклама в пъти по-големи от реалните възможности на телевизията?"
Най-голямото утежнение за бюджета на БНТ за тази година са дълговете към БТК – 17 млн. лв. Бившият финансов директор Чапанов е предложил телевизията да спре да ги плаща и това се е случило. Така са се прехвърляли задължения за следващи периоди. Новият директор на телевизията Вяра Анкова не беше открита за коментар как ще се справи с наследения дефицит.

ОДИТЪТ

20 млн. лв. дефицит ще има в БНТ в края на тази година
15 млн. лв. са били планираните годишни приходи от реклама
2 млн. лв. са приходите от реклама за девет месеца
9.5 млн. лв. за техника не са били оползотворени

Стр. 6

Leave a Reply