Бизнес форум за начинаещи предприемачи

NewBiz Project I 10.06.2011

NewBiz е първия по рода си проект за Варна, в който опитни и начинаещи предприемачи обединяват усилията си и правят бизнес заедно.

Името NewBiz е съкращение, и в превод от английски означава „нов бизнес”. Заедно с това, NewBiz е и игра на думи. Произнася се „нюбис”, което преведено от английски означава начинаещи. Целта на проекта е да обедини усилията на две противоположни групи хора в бизнеса – начинаещите и успешните предприемачи. Проектът си поставя високата цел да организира бизнес проекти, дадени от успешните предприемачи, които могат да бъдат реализирани от начинаещите им колеги. По този начин, чрез съвместна работа по реален бизнес проект, стартиращите предприемачи имат възможността да се учат на практика как се създава и как се управлява успешен бизнес. Средата на опитния предприемач, в която те попадат, ги мотивира да го следват и да попиват от него всички знания за бизнеса, които той е натрупал през годините.

Как работи проекта?

Бизнес проектът, по който работят стартиращите предприемачи е реален. Създава се в реални градски условия. Съблюдава се изготвен бизнес (?)план, поставят се цели и срокове, подготвя се проектна документация. Всеки от младите предприемачи поема определена длъжност. За да бъде стимулиран борбения им дух се разделят на два еднакви екипа и целта е достигането на конкурентни финансови резултати.

Проектите могат да бъдат различни по времетраене, но средно между три месеца и една година. През цялото време на изпълнение на проекта, реалните бизнес резултатите се сравняват с планираните, съгласно финансовия план и проектната документация. След завършването на проекта и неговото издаване на опитния предприемач, най-активните от начинаещите могат да кандидатстват за продължаване на дейност по проекта.

Награди не се раздават. С това NewBiz се отличава от други подобни инициативи. Най-голямите награди за начинаещите предприемачи в NewBiz са натрупаният опит, получените знания за истинският бизнес, достигнатите цели, комуникацията с успешният предприемач, опита в екипната работа.

Цели на проекта:
• За начинаещите предприемачи, проектът дава възможност начинаещите да получат безопасен опит в реализирането на бизнес проект под менторството на опитен предприемач, а след това – възможност да продължат работа в създадения проект.
• За опитния предприемач – да предаде своя опит като успешен бизнесмен на стартиращите, да даде ход на свой проект, да бъде част от създаването на традиция на приемственост в бизнеса, и да направи обществено важна постъпка.
• За NewBiz организацията – да бъде буфер между опитните и начинаещите предприемачи, да провокира младите да действат, и да провокира опитните предприемачи да ги научат как.
• За обществото – с помощта на организиране на съвместни бизнес проекти, NewBiz решава част от проблема със заетостта сред младите хора, начинаещите получават реална бизнес стажировка.
• За партньорите на NewBiz – с помощта на взаимоизгодно сътрудничество, NewBiz рекламира, прави PR и препоръчва партньора пред всички други фирми в областта си, в работа по практически проекти.

За повече информация:
Уеб сайт: www.newbiz.pro ,
Facebook: www.facebook.com/NewBizPro ,
Email: newbizpro@gmail.com

Писмо към партньори на NewBiz

Ако Вашата целева аудитория е успешни предприемачи, значи имаме какво да предложим за Вашият бизнес.

Предлагаме Ви участие като партньор в NewBiz Project.
Какво е NewBiz?
NewBiz е практическа програма, в която успешни бизнесмени (ментори) споделят своят опит на млади предприемачи и правят бизнес заедно. Печелят 5 страни – ментора, начинаещите предприемачи, организаторите, партньорите на NewBiz и обществото.
Предстоящи събития.
Една от предстоящите ни инициативи е организиране на форум за предприемачество на 18 и 19 юни 2011 в гр. Варна, зала Палас прес, ДКС (Двореца на културата и спорта).

На форума успешни предприемачи от България и чужбина ще споделят своя позитивен и негативен бизнес опит пред аудитория от млади хора, които искат да стартират или да развият своя бизнес. Ще се проведат дискусии и практически сесии (workshops и мастър-класове) за придобиване на знания за успешно водене на бизнес в съвременни реални условия. Лекторите ще разказват истории от бизнеса, основани на техният личен опит и ще споделят своите предприемачески прийоми с аудиторията.
Как можете да партнирате на NewBiz?
Предлагаме Ви да подкрепите организирането на форума и Ви предоставяме възможност за частично или цялостно партньорство, еднократно или многократно. Не търсим непременно финансова подкрепа, а по-скоро партньори и съмишленици.
Прилагаме списък с това, което е нужно за организирането на форума.
Частичното партньорство е еквивалентно на подкрепа в една от областите – печатна реклама, електронна графична продукция или друг тип организационна дейност.
Пълното партньорство е еквивалентно на изцяло поемане на разходите в една от областите – печатна реклама, електронна графична продукция или друг тип организационна дейност.

Какви са ползите от това партньорство?

Вашите ползи при частично партньорство са:
• Банер на сайта за срок от 1 месец преди форума и 3 месеца след провеждането на форума, за който сме си партнирали;
• Анонс на фирмата като партньор на събитието, в рамките на уеб сайта www.newbiz.pro
• Информация за предмета на дейност и благодарности за сътрудничеството, публикувани във Facebook страницата www.facebook.com/NewBizPro
• Лого в долната част на плакатите, секция: Партньори
• Лого на листовките и др. печатни материали
• Четвърт рекламна страница А5 в книжката на мероприятието
• 1 аудио спот при обявяването на партньорите – през първия ден на форума
• Препоръки за поръчки при партньора при стартиране на практически NewBiz проект

Вашите ползи от пълно партньорство са:
• Банер на сайта за срок от 1 месец преди форума и 3 месеца след провеждането на форума, за който сме си партнирали
• Интервю или представяне за фирмата на сайта www.newbiz.pro
• Цитиране и препоръки на фирмата при кореспонденция с външни фирми и организации
• Информация за предмета на дейност и благодарности за сътрудничеството, публикувани във Facebook страницата www.facebook.com/NewBizPro
• Лого над шапката на плаката (С подкрепата на:)
• Лого на листовките,плакатите и др. печатни материали
• Рекламна страница А5 в книжката на мероприятието
• Каре на прес-винила в залата (при прес-конференцията)
• 2 аудио спота – 1 през първия и 1 през втория ден на форума
• Лого в електронните покани за вип-гостите и лекторите на форума
• PR ход за популяризиране на дейността
• Препоръки за поръчки при партньора при стартиране на практически NewBiz проект

Партньорството не се ограничава само до рамките на форумите.
NewBiz изгражда, управлява и контролира постоянно нови бизнеси, които имат потребност от различни бизнес услуги и продукти. Организаторите препоръчват и предлагат услугите или продуктите на фирмата партньор при създаване и развитие на всеки NewBiz практически проект.

Пример: Фирма Х иска да партнира с NewBiz дългосрочно и прави сайта на NewBiz. Ние рекламираме фирма Х на форумите, а освен това, при начало на даден практически проект, където за дейността е нужен сайт, ние препоръчваме на екипите да поръчат сайт при същата фирма Х. Освен това фирма Х получава пиар подкрепа на дейността си когато всеки един член на организацията NewBiz и участниците в практическите програми комуникира с трети (външни) лица. Така фирма Х получава обосновани сериозни препоръки пред всички останали фирми в сферата си на дейност, а съответно повече популярност и повече поръчки.

За допълнителни въпроси за изгодите от партньорството с NewBiz не се колебайте да ни потърсите.

NewBiz Project
Варна, ул. Полковник Свещаров 15, оф. 2
тел.: 089-893-5253 (глобул)
newbizpro@gmail.com
www.facebook.com/NewBizPro
www.newbiz.pro (в процес на създаване)

Вече ни подкрепиха:
Rastermania, Народно Дело, Форте Джи, Inter Thai, Vintage 33, You Magazine, StartUP; MarkBit.net; NewTrend.bg | web 2.0 бизнес новини 

Leave a Reply