Бизнесът обсъди саморегулацията в рекламата и търговската комуникация

 www.economy.bg | 04.12.2013 

Ели Герганова, председател на Националния съвет за саморегулация, и Цветан Симеонов, председател на БТПП, обсъдиха възможностите за саморегулация и етични правила в рекламата и търговската комуникация на фирмите. Инвеститорите – български и чуждестранни, отчитат административната тежест като един от основните недостатъци на българската икономика.
Една от възможностите тя да бъде избегната е изработването на вътрешни правила за съответния сектор и спазването им по пътя на саморегулацията. Един от основните плюсове на подобен подход е, че етичните правила ще отразяват максимално особеностите и спецификата на конкретния бранш.
На срещата бе споделено становище, че има голям потенциал за развиване на тази дейност. Обсъдени бяха и възможности за съвместни инициативи за информиране на фирмите за необходимостта от спазване на професионални стандарти в рекламата и търговската комуникация и само чрез честна конкуренция и етика да се печели доверието на потребителите.

Оригинална публикация

Leave a Reply